กิจกรรม

17 ธ.ค.

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปีการศึกษา 2553

Advertisements

ประวัติส่วนตัว

16 ธ.ค.

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประวัติโรงเรียน

16 ธ.ค.

โรงเรียนบ้านโพนแพงตั้งอยูู่บ้านเลขที่ 329 หมู่ 6 อ.กุสุมาลย์